domenica 16 marzo 2014

Трг Светога Марка, Флоренција / Плошадь Светого Марка, ФлоренцияСМРТ ФАШИЗМУ
СВОБОДА НАРОДУ